Sobre l’AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Anxaneta és l’entitat a través de la qual ens organitzem els pares de l’Anxaneta per participar en la vida i el funcionament de l’escola, i a la vegada organitzar i gestionar un munt de serveis que complementen i reforcen l’acció educativa del centre.

  • L’AMPA és el punt de trobada de les mares i els pares de l’escola que volen participar activament en la vida de l’escola.
  • L’AMPA és el principal interlocutor que tenen els mestres i l’equip directiu de l’escola per tractar i discutir temes que afecten de forma general a tot el conjunt de les families.
  • L’AMPA és una entitat representativa de tots els seus socis (mares i pares dels alumnes de l’escola) i en defensa els seus interessos davant dels principals òrgans de gestió i direcció del centre.
  • L’AMPA és una entitat organitzada i estructurada que organitza i gestiona serveis que complementen l’acció de l’escola i faciliten la integració entre la vida escolar, familiar i laboral.

Qui forma l’AMPA? Quins deures i drets tenen els socis?

Totes les mares i tots els pares que de manera voluntària decideixen associar-se a l’Associació de Mares i Pares d’alumnes del CEIP ANXANETA. Tots ells en formem part, i tots tenim el deure de pagar la quota anual de soci.

I tots plegats tenim el dret de:

  • Participar en les assemblees i altres trobades convocades per a la discussió, participació i debat.
  • Participar activament en les comissions i grups de treball.
  • Ésser elegit membre de la Junta directiva.
  • Estar informat permanentment de les accions de l’entitat i de les decisions preses per la junta directiva i els acords de l’assemblea a través del correu electrònic, la web www.ampanxaneta.cat o les cartelleres situades a l’escola.
  • Aportar idees, iniciatives i opinions a través de les comissions de treball, trobades i assemblees. Gaudir dels serveis prestats per l’AMPA, com les activitats extraescolars, el servei de menjador, el servei de permanències, i els casals i activitats de vacances.