Nota legal

L’AFA de l’Escola Anxaneta garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol·licitades a través dels formularis d’aquest web, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l’emmagatzematge d’aquestes dades d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679).

Les dades personals recollides mitjançant els formularis del web de l’AFA Anxaneta s’utilitzaran només per atendre les consultes, reservar el patí de l’escola per a les festes d’aniversari i/o subscriure els interessats a la llista de correu de l’AMPA. No es conservaran més enllà del temps necessari per fer-ho. Mentre duri la vigència de la comunicació les dades personals s’incorporaran al fitxer “ContacteAFA.xlsx”, que és responsabilitat de l’AMPA, amb domicili al Carrer d’Antonio de Solís, 2, 08301 Mataró, Barcelona.

Responsable del tractament AFA Escola Anxaneta
Antonio de Solís, 2, 08301 Mataró, Barcelona
Dades de contacte del delegat de protecció de dades AFA Escola Anxaneta
Antonio de Solís, 2, 08301 Mataró, Barcelona
Finalitat del tractament Recollir les dades per donar resposta a les peticions que arribin mitjançant els formularis d’aquest web.
Legitimació Consentiment.
Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers.
Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a info@ampanxaneta.cat.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.
Reclamació Podeu presentar una reclamació a través del correu: info@ampanxaneta.cat